U našem vrtiću programi koji se realizuju prate Osnove predškolskog programa i organizovani su u tri medjusobno povezane celine:

U radu sa decom opredelili smo se za “Model A”. “Model A” je otvoren sistem predškolskog vaspitanja i obrazovanja. Polazište programa je dete kao nedeljiva dinamicna ličnost. Vaspitač je kreator, istraživač, praktičar i kritičar sopstvene prakse. Ciljevi predškolskog vaspitanja i obrazovanja su da dete:

  • Otkriva i upoznaje samog sebe
  • Razvija odnose i stiče iskustva i saznanja o drugim ljudima
  • Saznaje svet oko sebe i razvija načine delovanja na njega
  • Uticanje na formiranje, ispoljavanje i kontrolu osećanja