Vrtić mojih snova je privatna predškolska ustanova, dečji vrtić i jaslice.

Usluge koje pružamo iznose 27.600,00 dinara.
U našem vrtiću roditelji ostvaruju pravo na subvencije grada.

U ovu cenu je uračunat celodnevni boravak dece koji obuhvata:
4 obroka dnevno,
boravak dece pod nadzorom stručnog kadra,
učešće u svakodnevnim aktivnostima, školica engleskog jezika i pevaonica,
boravak na otvorenom prostoru,
saradnja sa stručnim saradnicima.

UPIS U TOKU!