Програм предшколског образовања и васпитања деце узраста 3 до 5,5 година

   У програму предшколског образовања и васпитања деце овог узраста нашег вртића пружа деци могућност да правилно правилно развијемо кроз повољну средину за учење и развој, богаћење и подстицање дечјег развоја, праксу развојних и индивидуалних карактеристика, постизање што боље сарадње на нивоу плановима, васпитач-дете , васпитач-васпитач, дете-дете, васпитач-родитељ.
Задатак васпитача је да на основу интересовања деце децембра планира већи број садржаја и активности и пружи могућност избора. Рад са децом организује се према дечјим потребама и интересовањима. Могући центри интересовања су: центар улога, центар за физички развој, логичко-математички центар, научно-истраживачки центар, центар језичких култура, грађевински центар, музички центар, манипулативни центар, конструкторски центар, центар уметности и центар играоница. Центри интересовања се опремају у зависности од избора тема.