Програм неге и васпитања деце узраста од 1 до 3 године

   Нега деце јасленог узраста неодвојива је из процеса васпитања, а подразумевано одржавање хигијене, задовољавање потребе сном, исхраном, боравком на свежем ваздуху.
   Основни циљ васпитног рада са деком овог узраста је постизање повољнијег васпитне средине у коме ће открити стицати искуства по сопственом програму.
Посебни задаци који реализују кроз три основне области:

  • Физичко-сензорни развој,
  • Емоционално-социјални развој,
  • Сазнајни развој.

   Рад се распада кроз активности игара за рани развој, садржи садржаје који подстичу негу, развој чулних активности и опажања, социјално-емоционалне односе, игру, моторичке активности, ликовне активности и драматизације игара.