Program nege i vaspitanja dece uzrasta od 1 do 3 godine

   Nega dece jaslenog uzrasta neodvojiva je od procesa vaspitanja, a podrazumeva održavanje higijene, zadovoljavanje potreba sa snom, ishranom, boravkom na svežem vazduhu.
   Osnovni cilj vaspitnog rada sa decom ovog uzrasta je stvaranje povoljne vaspitne sredine u kojoj će dete sticati iskustva po svom sopstvenom programu.
Posebni zadaci realizuju se kroz tri osnovne oblasti:

 • Fizičko-senzorni razvoj,
 • Emocionalno-socijalni razvoj,
 • Saznajni razvoj.

   Rad sa decom odvija se putem aktivnosti i igara za rani razvoj, sa sadržajima koji podstiču negu, razvoj čulne aktivnosti i opažanja, socijalno-emocionalne odnose, igru, motoričke aktivnosti, likovne aktivnosti i igre dramatizacije.

Poruke

 • U periodu ranog razvoja (prve tri godine života deteta) ispoljava se dejstvo nasleđa i dejstvo osobenih fizičkih, socijalnih i kulturnih uslova, u kojima dete počinje život. To je period osetljivosti, prijemčivosti, ali i period ranjivosti.
 • Rani razvoj je biološki buran (uspravan hod, perceptivne sposobnosti, osnovna ljudska osećanja, sposobnost govora, sposobnost interakcije sa odraslima,osobena ljudska inteligencija), u njemu dete stiče prva iskustva koja ostavljaju neizbrisiv trag na njegovoj individualnosti.
 • Psihički razvoj dece ranog uzrasta određen je složenim i promenljivim preplitanjem bioloških i socijalnih činilaca.
 • Dete je aktivan činilac sopstvenog razvoja i u svakom trenutku ima spontane unutrašnje moćne pokretače (motivaciju) za razvijanje određenih aktivnosti.
 • Igra je posebno značajna za rani razvoj deteta, nosi sopstvenu motivaciju, aktivira sve psihičke potencijale, a poseban je oblik učenja, kojim dete teži da razume i ovlada onim što za njega ima lični smisao i značenje.
 • Malo dete treba da se spontano i slobodno igra, da ima dovoljno doživljaja i iskustva, indirektnih uzora, da raspolaže sa dovoljno vremena, prostora i materijala za igru, kao i da ima priliku da nađe partnera za igru.
 • Tesna povezanost između psihičkog i fizičkog razvoja, nameće i neophodno jedinstvo nege i vaspitnog rada.
 • Odnos dete-odrasli je u centru vaspitanja dece ranog uzrasta. Za pravilan razvoj deteta neophodna je ljubav, razumevanje i prihvatanje od strane odraslih.
 • Vaspitanje dece ranog uzrasta omogućava se stvaranjem povoljne vaspitne sredine, u kojoj će dete sticati iskustva po sopstvenom programu. Na ovom uzrastu vaspitni efekti ustupaju prioritet samom procesu.
 • Osnovni zadatak u vaspitanju je očuvanje, podržavanje i oplemenjivanje spontanog izraza deteta u odnosu na okolinu i poštovanje njegove individualne osobenosti u otkrivanju sveta i menjanju okoline.
 • Vaspitni rad je efikasniji ukoliko su odrasli osetljivi posmatrači aktivnosti same dece, u koju se uključuju svojim nenametljivim podsticajima. Oni stvaraju i organizuju uslove iz kojih će dete odabrati ono i onoliko koliko može i osmišljavati ga na sebi svojstven način.
 • Uslovi razvoja i način vaspitanja dece u ranom uzrastu imaju velike neposredne i izvesne dugoročne posledice-bilo da je reč o negativnim ili pozitivnim posledicama razvoja.